יונתן מאיר קמחי

ביוגרפיה

מתוך בסיס של שקט והקשבה רחבה שר להאיר את התודעה ולעורר את הלב.
מדי חודש מכנס מעגל "שיר תפילה מאיר" ביחד עם שיר סופר ברחבי הארץ.