Song CIrcle - לאור אומן-נהרין

לאור אומן-נהרין

ביוגרפיה

מוסיקאית ומרפאה ייחודית 
אשר למדה ועבדה עם מרפאים שבטיים ומוסיקאים 
בדרום-אמריקה, ארה"ב, קנדה ואירופה. 
מהות עבודתה ואהבתה הגדולה היא מציאת האיכות 
המרפאת של קולנו והשימוש בו ככלי ריפוי אישי וקבוצתי 
וכגשר ביננו לבין נשמתנו- המוסיקה של חיינו, תפילתנו. ריפוי. 
כיום לאור מלמדת בכל העולם סדנאות נוכחות וריפוי דרך שירה, 
נותנת טיפולי הילינג, צלילים ותדרים, 
מנחה קולית ומקיימת קונצרטים ייחודיים של המוסיקה שלה.

לאור אומן-נהרין

שירים של המבצע באתר