Song CIrcle - שירה גולן

שירה גולן

ביוגרפיה

החיבור למוזיקה המקודשת נוצר כששירה היתה בחודש התשיעי להריונה עם בתה הבכורה.ספר קבלה שהתגלגל לידיה כשחיפשה סגולה ללידה קלה, הפנה אותה לספר תהלים.

החיבור המיידי שהרגישה שירה לכתבים המקודשים הוביל אותה להלחין כמה ממזמוריו. זה היה הבסיס להקלטתאלבומה הראשון - 'האדם והאור', המשלב בין שיריי אהבה מסיפור חייה ובין טקסטים מן המקורות, אותם הלחינה בכשרון רב. השילוב בין האישי למקודש יצר אלבום נשמה נוגע ללב, בעל זיקה עמוקה לרוח, ליהדות ולישראליות.