Song CIrcle - שי בן צור

שי בן צור

ביוגרפיה

שיריו של בן צור בעברית נכתבים ומולחנים על ידו. הוא מלחין את שירתו של המשורר הסופי חזראת נאווב חדים חסן גודרי שהה באבא מאג'מר, שכותב באורדו ואת שיריה הכתובים בהינדי של מירה באי, נסיכה שמתוך אהבתה לאל פרשה מחיי התענוגות. 

"הודו האמתית היא כאוטית ואינטנסיבית באופן קיצוני. למרות שהמוזיקה ההודית, היא סימטרית ואסטתית מאוד. הקונטרסט הזה שבין החיים הכאוטים שבחוץ לבין הכיוון הפנימי הוא משהו שמהווה חלק גדול מההשראה שאני מוצא ביצירה בסביבה המסורתית של הודו", הוא אומר. "אני יוצר מתוך הניסיון להעביר את הכאוטיות תוך עידון מסוים שלה, כדי לא לגרום לצרימה מוזיקלית". לצד אי הסדר המוזיקאלי מילותיו של בן צור מבקשות להיות מדויקות ומזוקקות ככל הניתן. הן חושפות את עולם הרגש הסופי ומנהלות דיאלוג ישיר עם מורשת עתיקת יומין המבקשת להתחקות אחר האל וגילויי יפעתו בעולם דרך המוזיקה, כמו גם לבטא דרכה את הערגה האנושית אליו.