Song CIrcle - MoniMono

MoniMono

ביוגרפיה

כותב, מלחין, שר ומנגן שירי אחווה תפילה ושלום.
מקיים מעגלי שירה ברחבי הארץ וחבר בהרכב "מנגינת הדרך" מופע המארח בכל הופעה מוסיקאים שונים מסצנת מוסיקת הרוח המקומית בה מבצעים את השירים של מוני ושירי  מעגלים נוספים בעיבודים המתאימים להרכב נגנים ולתדר של "מנגינת הדרך".