Song Circle - האתר של קהילת מעגלי השירה בישראל' מונימונו
Song Circle - האתר של קהילת מעגלי השירה בישראל

קטגוריה: מתורגשים

תרגום + רגש = תרגוש.
שירי עמים (אינדיאניים, ברזיליים, הודים…) שלא ניתנים לתרגום מילולי מדוייק ותורגמו עם תוספות\שינויים לפי כוונת לב המתרגם.