Song Circle - האתר של קהילת מעגלי השירה בישראל' מונימונו
Song Circle - האתר של קהילת מעגלי השירה בישראל

קטגוריה: פיוטים

מזמורים יהודיים עתיקים מתרבויות שונות (ישראל, מרוקו, תימן, עירק…) שזוכים לעדנה מחודשת ומושרים במעגלי שירה מקודשת.