Song Circle - האתר של קהילת מעגלי השירה בישראל' מונימונו
Song Circle - האתר של קהילת מעגלי השירה בישראל

קטגוריה: שירת המעגל

שירים שנכתבו ע"י מוסיקאים מקומיים הכותבים שירי רוח שמושפעים ממגוון סגנונות מוסיקליים כגון: שיריי רינבואו, פיוטים, שירים מדרום\מרכז אמריקה, מוסיקה הודית…