Song CIrcle - אל הציפור

אל הציפור

כותב\מקור חיים נחמן ביאליק, לחן עממי

שלום רב שובך ציפורה נחמדת
מארצות החום אל חלוני
אל קולך כי ערב מה נפשי כלתה
בחורף בעוזבך מעוני

הירד כפנינים הטל על הר חרמון
אם ירד וייפול כדמעות
ומה שלום הירדן ומימיו הבהירים
ושלום כל ההרים הגבעות

ואחי העובדים הזורעים בדמעה
הקצרו ברינה העומר
מי יתן לי אבר ועפתי אל ארץ
בה ינץ השקד התומר

כבר כלו הדמעות כבר כלו הקיצים
ולא הקיץ הקץ על יגוני
שלום רב שובך ציפורי היקרה
צהלי נא קולך ורוני

אל הציפור