Song CIrcle - אני ואתה

אני ואתה

כותב\מקור אריק איינשטיין, לחן מיקי גבריאלוב

אני ואתה נשנה את העולם
אני ואתה אז יבואו כבר כולם
אמרו את זה קודם לפני לא משנה
אני ואתה נשנה את העולם

אני ואתה ננסה מהתחלה
יהיה לנו רע אין דבר זה לא נורא
אמרו את זה קודם לפני זה לא משנה
אני ואתה נשנה את העולם

אני ואתה