Song CIrcle - בראשית

בראשית

כותב\מקור אהוד מנור , לחן צביקה נוי

בראשית היו שמיים
בראשית היה הים כחול
בראשית היו לי יום ולילה
לילה שעות הרבה כמו חול
בראשית היתה הארץ
דשא עשב רך כשי לה
שי לה בראשית

גן בעדן גן בלי שער
משמיים גשם טוב ניתך
אלהים היה רחום עם שחר
ולמשמרת נתן הוא לי אותך
לי אותך לי אותך

בראשית היה לי שמש
בראשית זימרו לי ציפורים
בראשית הבשיל הפרי עד
ערב תותים וגרגרים

היה לי לילה
הרוחות זימרו שיר ערש
ערש לי ולך       גן בעדן...

בראשית