Song CIrcle - הליכה לקיסריה

הליכה לקיסריה

כותב\מקור חנה סנש, לחן דוד זהבי

אלי אלי שלא יגמר לעולם
החול והים רשרוש של המים
ברק השמיים תפילת האדם

החול והים רשרוש של המים
ברק השמיים תפילת האדם


הליכה לקיסריה