Song CIrcle - חורשת האקליפטוס

חורשת האקליפטוס

כותב\מקור נעמי שמר, לחן נעמי שמר

כשאמא באה הנה יפה וצעירה
אז אבא על גבעה בנה לה בית
חלפו האביבים חצי מאה עברה
ותלתלים הפכו שיבה בינתיים

אבל על חוף ירדן כמו מאומה לא קרה
אותה הדומיה וגם אותה התפאורה
חורשת האקליפטוס הגשר הסירה
וריח המלוח על המים

בשביל הנה יורדת עדת התינוקות
הם בירדן ישכשכו רגליים
גדלו הילדים וכבר למדו לשחות
ובני הנעורים חותרים בשניים      אבל...

מעבר לירדן רעמו התותחים
והשלום חזר בסוף הקיץ
וכל התינוקות היו לאנשים
ושוב על הגבעה הקימו בית       אבל...

חורשת האקליפטוס