Song CIrcle - נואבה

נואבה

כותב\מקור נירית ירון: , לחן שלמה גרוניך

שמש של בוקר אני מתעצל
עד ששוקעת שוכב לי בצל
רגע של שקט שלא מסתיים
ס ו ד שלחשתי פתאום מתקיים

סתם בן אדם אוכל שותה נרדם
בלי זימים ובלי כנפיים כבר אחר הצהריים
את תגלי את המחבוא שלי
עוד מעט יבואו מים בואי נתחבא בינתיים
בתוך צדפה

שקט ים חופש שם במרחק אופק דק
פס זהב זכר לשמש גדולה נפלה צללה... סתם.. .

נואבה