Song CIrcle - אללה הוא - הללו

אללה הוא - הללו

כותב\מקור מקורות + ירון פאר, לחן קוואלי מסורתי

שיר אהוב של ההרכב הקוואליה שלא הופיע בדיסק הראשון של ההרכב.

מלך כל חי ארץ ורקיע לו
ואתה הוא שהכל נהיה בדברו
שמש התקוה עולה וזוהרת בי
מזכירה שאין עוד אין עוד אין עוד מלבדו

אללה הוא אללה הוא אללה הוא
אללה הוא אללה הוא אללה הוא

אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא
לעת נעשה בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא
ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא

והוא היה והוא הווה
והוא יהיה בתפארה

אללה הוא - הללו

ביצועים נוספים לשיר