Song CIrcle - שירת המעגל

שירת המעגל

אבינו מלכנו

אבינו מלכנו

 • כותב\מקור: לא ידוע
 • לחן: עממי אשכנזי
אברהם אבינו

אברהם אבינו

 • לחן: Sepharadic folk song
אדוות של אור

אדוות של אור

 • כותב\מקור: רועי שנער
 • לחן: רועי שנער
אדיר הוא

אדיר הוא

 • כותב\מקור: מחבר לא ידוע
 • לחן: אשכנז
אדמה ושמים

אדמה ושמים

 • לחן: עממי אינדיאני
אהבתך היא האור

אהבתך היא האור

 • לחן: לפי Luz E Amor
אהיה אשר אהיה

אהיה אשר אהיה

 • כותב\מקור: מוני הורוביץ (MoniMono)
 • לחן: מוני הורוביץ
אוצר

אוצר

 • כותב\מקור: לילה
 • לחן: עופר
אור אהבה ושלום

אור אהבה ושלום

 • לחן: Luz Amor E Paz (Angel Heart)
אור זרוע

אור זרוע

 • כותב\מקור: תהילים צז, יא
 • לחן: ירון פאר
אור עולם

אור עולם

 • כותב\מקור: ישעיהו ס.ל
 • לחן: אפרת רזאל
אחד אום-סלאם-שלום

אחד אום-סלאם-שלום

 • כותב\מקור: מוני הורוביץ (MoniMono)
 • לחן: מוני הורוביץ
איזה פלא

איזה פלא

 • כותב\מקור: רועי שנער
 • לחן: עפ"י Ide Were
אילו פינו

אילו פינו

 • כותב\מקור: מן התפילה
 • לחן: רעיה ואבי מוסקל
אך טוב וחסד

אך טוב וחסד

 • כותב\מקור: תהילים כ"ג
 • לחן: נועם פז
אל בטן האדמה

אל בטן האדמה

 • כותב\מקור: רועי שנער
 • לחן: עפ"י Vasija de barro
אל הגן

אל הגן

 • כותב\מקור: אמיר פייס, גיל רון שמע
 • לחן: אמיר פייס
אל הרוח הגדולה

אל הרוח הגדולה

 • כותב\מקור: ניבה לב
 • לחן: עממי ספרדי
אל נא רפא נא

אל נא רפא נא

 • כותב\מקור: במדבר יב
 • לחן: אלעד יערי
אל נא תלך

אל נא תלך

 • כותב\מקור: רבינדרנאת טאגור תרגום: דוד גרוסמן
 • לחן: ירון פאר
אלי אתה ואודך

אלי אתה ואודך

 • כותב\מקור: תהילים קיח, כח
 • לחן: חב”ד
אלך לי את הדרך

אלך לי את הדרך

 • כותב\מקור: מילים: גיל רון שמע
 • לחן: לחן: ע”פ בהג’אן ממדיה פרדש הודו
אללה הוא - הללו

אללה הוא - הללו

 • כותב\מקור: מקורות + ירון פאר
 • לחן: קוואלי מסורתי
אם בתוך האש

אם בתוך האש

 • כותב\מקור: אמיר פייס, אבישי בר-נתן
 • לחן: עממי הודי
אמא אדמה

אמא אדמה

 • כותב\מקור: זוהר קרניאל
 • לחן: זוהר קרניאל
אמא תשירי לי שיר

אמא תשירי לי שיר

 • לחן: 38 : Celestial Heart (Angel Heart)
אמצא אושרי

אמצא אושרי

 • לחן: I find my joy (Angel Heart)
אנה אלך

אנה אלך

 • כותב\מקור: רבי ישראל נג’ארה
 • לחן: לאור אומן נהרין
אנה הלך דודך

אנה הלך דודך

 • כותב\מקור: שיר השירים
 • לחן: אסי זליג
אני לדודי ודודי לי

אני לדודי ודודי לי

 • כותב\מקור: שיר השירים
 • לחן: בלה איזגייב עיבוד לחן: אביב אגמי
אני מודה

אני מודה

 • לחן: Agradeco (Angel Heart)
אני עף

אני עף

 • לחן: O Beija Flor De Lotus (Angel Heart)
אני שר

אני שר

 • לחן: Sou Beija Flor (Angel Heart)
אנשים מאוהבים

אנשים מאוהבים

 • כותב\מקור: מילים בעברית: סמדר יערון
 • לחן: ע”פ הלחן של Goctu kervan
אעוף

אעוף

 • לחן: Meu Doce Beija Flor לפי
באנו לראות

באנו לראות

 • כותב\מקור: ירון וניר פאר
 • לחן: עממי גוג’ראטי
בוא לפרדס

בוא לפרדס

 • כותב\מקור: מתוך רומי תרגום : גיל רון שמע
 • לחן: ינון דרוויש
בין החושך לאור

בין החושך לאור

 • כותב\מקור: מנאל חריב
 • לחן: דפנה רוזנברג
בכל איש יש נר

בכל איש יש נר

 • כותב\מקור: הרב קוק
 • לחן: גלית שמש
בכל מילה

בכל מילה

 • כותב\מקור: ירון פאר/האחווה הגלילית לשיר SANSON KI MALAPE
 • לחן: נוסראת פתח עלי חאן