אדמה ושמים

לחן עממי אינדיאני

אדמה ושמים
חום האש צליל המים
אני מרגיש זאת בגופי
ברוחי בנשמתי

הייה הייה...
הייה הייה...

Strong wind deep water
Tall trees warm fire
I can feel it in my body
I can feel it in my soul
Heya Heya...
Heya Heya...

אְלְּאַרד וְואלְסַמַע אְלְּנַאר וָאלְמָיה
אָנָא בָּחֵיס הָדָא בִּגִ’סְמִי בִּירוּחִי וּבִּנַפְשִׂי

אדמה ושמים