Song CIrcle - אל נא תלך

אל נא תלך

כותב\מקור רבינדרנאת טאגור תרגום: דוד גרוסמן, לחן ירון פאר

אל נא תלך מעימי דודי
בטרם אומר לך לך לשלום

ערה הייתי כל הלילה עתה כבדו עיני משינה
יראתי פן תאבד לי מדי אשן את שנתי
בטרם אומר לך לך לשלום

אל נא תלך