אנשים מאוהבים

כותב\מקור מילים בעברית: סמדר יערון, לחן ע”פ הלחן של Goctu kervan

אנשים מאוהבים הרחיקו עצמכם מהעבר
השתגעו היפכו לפרפרים בליבותיכם הבוערים

הרחיקו עצמכם מכל מה שהייתם
היו אחד מעצמכם (אללה אללה)

אנשים מאוהבים