בוא לפרדס

כותב\מקור מתוך רומי תרגום : גיל רון שמע, לחן ינון דרוויש

בוא בוא לפרדס יש אור ויין ואהובות
בוא בוא לפרדס

יש אור ויין ואהובות חבויות
בין תפרחות הרימון
בין תפרחות הרימון

בוא לפרדס