Song CIrcle - בין החושך לאור

בין החושך לאור

כותב\מקור מנאל חריב, לחן דפנה רוזנברג

בין החושך לאור אלך תמיד
ובכל מקום שאלך

אפתח חלון חלון של אור
ואזרע זרעי אהבה

בין החושך לאור