בין החושך לאור

כותב\מקור מנאל חריב, לחן דפנה רוזנברג

בין החושך לאור אלך תמיד
ובכל מקום שאלך

אפתח חלון חלון של אור
ואזרע זרעי אהבה

בין החושך לאור