Song CIrcle - גן האמונה

גן האמונה

כותב\מקור מוני הורוביץ (MoniMono), לחן מוני הורוביץ

במסע אליו יצאתי לשוטט בתוך עצמי
יקום מלא נגלה לי מתקיים בתוכי

בתוכי זורחת שמש מאירה החושך בי
מחממת כשקר לי אך יכולה לשרוף אותי

בתוכי פורח גן גן האמונה
גן האמונה בי בתוכי פורח גן

בתוכי נהר רוגע מרווה את צימאוני
שוטף כל מה שרע בי אבל יכול לסחוף אותי

בתוכי משב הרוח לנשום אויר לשיר
נושא אותי לאן שטוב לי אך יכול לעקור אותי

בתוכי פורח גן ...

בתוכי פגשתי אימא אמה אדמה
פרדס היא וגם יער ולעיתים היא מדבר

בתוכי פורח גן ...

גן האמונה