הכוכב שלי כבר פה

הכוכב שלי כבר פה הוא מעלים את האפלה
זוהר זוהר הוא בעצמה בתוך ליבי תמיד נמצא
במקום שבו יש אור לא תכנס האפלה
הוא מאיר לי את הדרך מעניק לי הגנה

הכוכב שלי כבר פה