הלבנה בליבו

כותב\מקור מרי ביתן, לחן מרי ביתן

ומי שסוד אמונה בכוחו זוכר הלבנה בלבו
יחמם אורה את גופו זוכר הלבנה בלבו

ולא ירא כי טוב ולא ירא

הלבנה בליבו