הנשמה לך
מן המקורות

הַנְּשָׁמָה לָךְ וְהַגּוּף פָּעֳלָך
חוּסָה חוּסָה עַל עֲמָלָךְ

הַנְּשָׁמָה לָךְ וְהַגּוּף פָּעֳלָך
חוּסָה חוּסָה עַל עֲמָלָךְ

הנשמה לך