ואני בחסדך

כותב\מקור תהילים יג, י, לחן שיבי קלר

ואני בחסדך בחסדך בטחתי
יגל ליבי בישועתך

אשירה ל יי כי גמל עלי
אשירה ל יי כי גמל עלי

ואני בחסדך