Song CIrcle - חלוף חלוף

חלוף חלוף

כותב\מקור שי בן צור, לחן שי בן צור

חלוף חלוף הכל חלוף
כמיהות חדוות כולן בנות סוף
אז מה נותר לו לאדם
שהרי גם הוא חלוף כמותן

חיי אדוה בלב נהר
טיפת הטל גרגר עפר
אז לבבי השקם הבט
בחסד המופלא המתגלם בכל עת

חלוף חלוף