Song CIrcle - יש בעולם מחילה

יש בעולם מחילה

כותב\מקור תמי בן הדר ואיל חיים פרידמן, לחן תמי בן הדר

יש בעולם מחילה יש בעולם גאולה
יש בעולם אהבה יש בעולם אהבה

  משהו בי מתעורר הנה האור גובר
  ליבי שמחה ושיר אומר

אי שם בלבב פנימה אי פה ממש קרוב
מתחת לאף בתוך הנשמה בוקעת בי שמש חמה

  החיים הם שיר ששר לי אלהים
  ובי הוא מעיר שמחה לחיים

חסד יש בעולם חן ורחמים
נשטפת באור הבריאה כמו במים חמים

  אלהים אותי אוהב עד אין סוף
  עליי מרעיף חסדו הטוב
  אלהים אותי אוהבת עד אין סוף
  עלי היא מרעיפה חסדה הטוב

יש בעולם מחילה