כל הנשמה (שירי גורפינקל)

כותב\מקור תהילים ק"נ, לחן שירי גורפינקל

כל הנשמה תהלל תהלל יה
אה אה אה
אה אה אה

כל הנשמה (שירי גורפינקל)

ביצועים נוספים לשיר