Song CIrcle - לכל זמן ועת

לכל זמן ועת

כותב\מקור גיל רון שמע פזמון: קהלת, לחן פרדי אגילר (פיליפינים) עיבוד מלל בפזמון: ירון סופר

האדם מן המדבר ידע צמא גרון ניחר
אך האמין בטוב האדמה
עץ נטע ליד נהר בעוז טיפס אל ראש צוק הר
בתקווה לראות את המחר

לַכֹּל זְמָן וְעֵת לְכָל חֵפֶץ
תַּחַת הַשָּׁמָיִם

המחר הפך היום המדבר לבש בטון
נוודים משוטטים ברחובות
מחפשים מעיינות מקום אפשר בו להיות
לחדש באהבה את פולחן האדמה

לכל זמן...

במדבר עוד מספרים יש מקום סגול בעננים
שם נולד הגשם הראשון
משם באו ההורים משם יבואו הילדים
לחדש באהבה את פולחן האדמה

לכל זמן...

לכל זמן ועת