Song CIrcle - למות באהבה

למות באהבה

כותב\מקור שי בן צור, לחן שי בן צור

מבט אחד ונפשי נשבתה
אינני מתימר להיות אדון על חיי
אבדה דתי ואין לי מדינה
לבבי פועם מתוך עיני האהובה
כלום לא שלי מעולם כלום לא היה
עולם זה ביסודו חלוף

אז תן למות באהבה למות באהבה
     למות באהבה למות באהבה

למות באהבה