Song CIrcle - מי זה דופק על דלתי

מי זה דופק על דלתי

כותב\מקור ירון פאר, לחן ירון פאר

מי זה דופק על דלתי
מעיר אותי משנתי
מי זה רוקד בליבי
ובנשמתי

כל עוד הנשמה בפי והנשימה באפי
אדע שאתה חי בי ואני בך    מי זה דופק...

אתה מאיר את דרכי מעיר אותי משנתי
משיבני לביתי באשר אלך    מי זה דופק...

את צעדי מנתב בין כל נתיבי הלב
ופועם בתוך לי-בי את פעימותך    מי זה דופק...

לך תיטב זמרתי לך אתן תודתי
בי אתה מלידתי
ואחרי מותי      מי זה דופק...

שובי נא אל תוך גני בשערי ארמוני
שתי מימיי מעייני
הא לך - הנני     מי זה דופק...

מי זה דופק על דלתי