מכתוב

כותב\מקור יינון דרוויש, לחן יינון דרוויש

ומה תדמי בנפשך בת המלך
ומי יבקשך בין הגפנים
על עלה הצליל אמצא בי את הדרך
לרגע אחד אהיה כל כולי אור

מכתוב