Song CIrcle - מלכי

מלכי

כותב\מקור רבינדרנאת טאגור | תרגום: פועה שלו תורן, לחן ירון פאר

מלכי אתה קראתני לנגן בחלילי בצידי הדרך

למען יעמדו רגע במסע שליחותם
אלה הנושאים מעמסת חיים חידלי קול
ישבו וישתאו נוכח היציע אשר לשער ארמונך
למען יראו מחדש את הישן אשר כבר היה לעולמים
ויגלו שוב את כל הסובב אותם מאז ומתמיד ויאמרו
    הפרחים פורחים
    והציפורים אומרות שירה

מלכי