Song CIrcle - נהר של אור

נהר של אור

כותב\מקור נתנאל גולדברג, לחן נתנאל גולדברג

למד אותי להיות נהר של אור
אל לבבות העולם

למד אותי לשרת את ליבו של העולם
ברא בי יצר טוב לעובדך באמת
ואל יתנגש אמת שלי באמת של אחר

נהר של אור

ביצועים נוספים לשיר