נקה ליבי
אוהד קוזלובסקי

נקה נקה *ליבי
בכל רגע בכל רגע בכל רגע מחדש

* נקה מחשבתי, נקה גופי, שחרר נשמתי

נקה ליבי