Song CIrcle - נשמתי

נשמתי

כותב\מקור בועז ויסמאי / תהילים, לחן בועז ויסמאי

וגם אלך שם בגיא צלמוות
לא ארע אתה עמדי אלי נישמתי
מוליכי אתה מראה לי את דרכי
אל הגשמתי אלי מהותי

שא עיני לראות אורך תמיד
שא ליבי לפעום אוהב חיים
חזק ידי כדי לעבדך
להגשים בארץ מלכותך קדשך

וגם אראה כאן את כל האור הזה
אדע אתה בתוכי אלי נישמתי
צפון סודך בכל חלקיק בגופי
מראת נישמתי אלי משחר הזמנים

שא עיני לראות אמת תמיד
את רגלי בדרכך תצעיד
את ידי חזק לעבדך
את פי לשיר למען מלכותך תהילתך

נשמתי