Song CIrcle - סוד

סוד

כותב\מקור רועי שנער, לחן רועי שנער

במרום הרקיע זוהרים הכוכבים
סוד הם לוחשים לי וליבי הומה צלילים
על כנף אוושת הרוח מתנגן לעד הסוד
בכל לב שבו נוגע מהדהד הוא עוד ועוד

במרום הרקיע זוהרים הכוכבים
סוד הם לוחשים לי וליבי הומה צלילים
בפני הירח מתגלים פני אהובתי
על שפתייה מתנגנת נעימת סוד נשמתי

היה דבק בדרכך לבבי השחר עוד יבקיע
סבלך מתנתך יהי כאבך נתיבך יאיר

סוד