עף כמו הנשר

כותב\מקור רועי שנער, לחן עפ"י Fly like an eagle

היי וויצ'י צ'איהו וויצ'י צ'איהו

עף כמו הנשר רוקד כלהבה
שר כמו הרוח חם כאדמה

היי וויצ'י צ'איהו...

זורם כמו המים שופע כאילן
זוהר כמו הקשת רך כמו עשן

היי וויצ'י צ'איהו...

עף כמו הנשר