פתח שעריך

כותב\מקור נועם בן דוד, לחן נועם בן דוד

אנא פתח שעריך
שמע קולי קטן כגדול
זרע אמונה בלב האנשים
אמונה בעצמם ביכולתם ובך אלהים

ניי ניי ניי...

פתח שעריך