Song CIrcle - קווים דקים של אור

קווים דקים של אור

כותב\מקור בן בנג'ה שאלתיאל, לחן בן בנג'ה שאלתיאל

למדני הדברים הפשוטים באמת
אנא חזק כוונותיי הטהורות
למדני הדברים החשובים באמת
אנא נתב למחשבות טובות

כי כל הדברים מחוברים בקווים דקים של אור

קווים דקים של אור