Song CIrcle - קול גלגל

קול גלגל

כותב\מקור ספר הזהר, לחן אברהם טל

קול גלגל המתגלגל ממטה למעלה
מרכבות סתומות הולכות ומתגלגלות

קול נעימות עולה ויורד
הולך ומשוטט בעולם

קול שופר נמשך בעומקי המדרגות
מסובב הגלגל סביב
אוי יו יו יוי... קול גלגל...
אוי יו יו יוי...
זהו קול זהו קול גלגל עולה יורד...

קול גלגל