Song CIrcle - רוח חדשה

רוח חדשה

כותב\מקור מתן מורג, לחן מתן מורג

הוויה תני לי כוח להסתכל עליי
ולראות אותי מול כאב חיי
אהבה תני לפרוח מהאדמה
שיבשה מתחת לרגליי

זמן לחמול על ילדי שלי שבנשמה
רוח חדשה תניף אותי אל על
קרן אור תחמם ליבי ומהשממה
מעיין נובע חסד ומזל

רוח חדשה