Song CIrcle - שחר חדש

שחר חדש

כותב\מקור פרמה שאקטי, לחן פרמה שאקטי

כשהאור נוגע בנשמה
כשהאור נוגע מאיר את דרכך
הפחד מתמוסס ואין מה לחפש
שחר חדש נפתח

שחר חדש