שמועה טובה

כותב\מקור שמעון לב טהור פזמון: משלי כה', כה (עבוד מלל), לחן שמעון לב טהור

שמים בקשו רחמים על ארץ יבשה
שמים הרוו חסדים לילד השב לעולם

מים קרים לנפש עיפה
ושמועה טובה מארץ רחוקה

שמים שמים יזלו מים
שמים שמים יזלו מים

שמועה טובה