שער האהבה

כותב\מקור אביב אגמי, לחן אביב אגמי

אהובי אליך תפילתי
אנא פתח שער שער שנסגר
ובין עצי הגן רוח הוויה
כנועה לה איילה אל אהבתך

אנא פתח שער
שער הסליחה שער מחילה
שער הודיה שער אהבה

שער האהבה