Song CIrcle - תולדות הנשמה

תולדות הנשמה

כותב\מקור אמיר פייס, לחן אמיר פייס

אגל טל וקריסטל מנגנים יחד
בהיכל הדממה
וילונות הרקיע נעים עם הרוח
שבאה עם נשימה

מי שנח באחדות האחדות נחה בו
גם בלב השממה
בהיכל בראשית וילונות הרקיע
נעים תולדות הנשמה

מה יהיה מה היה מה הווה הווה מה
מנגנת המוסיקה ומספרת את סוד תולדות הנשמה

תולדות הנשמה