Song CIrcle - שירת המעגל

שירת המעגל

במציאות הזאת

במציאות הזאת

 • לחן: ג'ה לוי, שימשיי
ברכו

ברכו

 • כותב\מקור: תהילים צ"ו
 • לחן: לאור אומן-נהרין
ברכת הכהנים

ברכת הכהנים

 • כותב\מקור: במדבר י, כב
 • לחן: Jai Utta
בשם השם

בשם השם

 • כותב\מקור: מן המקורות
 • לחן: ר’ שלמה קרליבך
גוי אל גוי

גוי אל גוי

 • כותב\מקור: ישעיהו פרק ב, ד
 • לחן: עממי
גמל האהבה

גמל האהבה

 • כותב\מקור: אִבֵּן עָרְבִּי
 • לחן: יהוא שלם אזרחי
גן האמונה

גן האמונה

 • כותב\מקור: מוני הורוביץ (MoniMono)
 • לחן: מוני הורוביץ
גשם

גשם

 • כותב\מקור: שיר אלגריה
 • לחן: שיר אלגריה
גשר צר

גשר צר

 • כותב\מקור: ר’ נחמן ברסלב
 • לחן: ברוך חייט
האביב בא

האביב בא

 • כותב\מקור: ירון פאר
 • לחן: גוג'ראטי עמי (Avi Kumkum)
האדם והאור

האדם והאור

 • כותב\מקור: גלילה אוהבת ציון
 • לחן: שירה גולן
הבלדה לאיש הרפואה

הבלדה לאיש הרפואה

 • לחן: אנדראס קורדובה
הדרך לאור

הדרך לאור

 • לחן: Caminho da Luz (Angel Heart)
הודו ליי

הודו ליי

 • כותב\מקור: בלה איזגייב בהשראת תהילים ל"ג
 • לחן: בלה איזגייב
הושע

הושע

 • כותב\מקור: ישעיהו ב, כ
 • לחן: Shimshai
הכוכב שלי כבר פה

הכוכב שלי כבר פה

 • לחן: Minha Estrella Guia
הלב נפתח

הלב נפתח

 • לחן: ניי זיגמה
הלבנה בליבו

הלבנה בליבו

 • כותב\מקור: מרי ביתן
 • לחן: מרי ביתן
הלהבה המקודשת

הלהבה המקודשת

 • כותב\מקור: אוהד קוזלובסקי
 • לחן: אוהד קוזלובסקי
הללויה

הללויה

 • כותב\מקור: תהילים קנ, ה
 • לחן: עממי חסיד
הללויה

הללויה

 • כותב\מקור: תהילים קמח, א-ו
 • לחן: יואל סייקס
המסע של הלב

המסע של הלב

 • כותב\מקור: רועי שנער
 • לחן: עפ"י Hearts Mystery
הנמך גאוותי

הנמך גאוותי

 • כותב\מקור: שי בן צור
 • לחן: שי בן צור
הנשמה לך

הנשמה לך

 • כותב\מקור: מן המקורות
 • לחן: ר’ שלמה קרליבך
הרמוניה

הרמוניה

 • לחן: Harmonia (Angel Heart)
התוף החולם

התוף החולם

 • לחן: El Viejo Tambor (Angel Heart)
התשובה

התשובה

 • כותב\מקור: הרב קוק
 • לחן: נתנאל גולדברג
ואני בחסדך

ואני בחסדך

 • כותב\מקור: תהילים יג, י
 • לחן: שיבי קלר
וידעת

וידעת

 • כותב\מקור: יונתן פונט מוכסו
 • לחן: יונתן פונט מוכסו
ונאהב

ונאהב

 • כותב\מקור: עדו אופיר
 • לחן: בועז ויסמאי
ותגיע העת

ותגיע העת

 • כותב\מקור: עדו אופיר
 • לחן: יאיר (בודהא)
זאת הדרך בה בחרתי

זאת הדרך בה בחרתי

 • כותב\מקור: ניבה לב
 • לחן: ניבה לב
חופשי

חופשי

 • לחן: עפ"י השיר Frei של קרן בהמר
חלוף חלוף

חלוף חלוף

 • כותב\מקור: שי בן צור
 • לחן: שי בן צור
ידידי רועי

ידידי רועי

 • כותב\מקור: ר' ישראל נג'ארה
יהי שלום בחילך

יהי שלום בחילך

 • כותב\מקור: תהילים קכב, ז
 • לחן: ר’ שלמה קרליבך
ילדת הכוכבים

ילדת הכוכבים

 • כותב\מקור: שאול מרגלית
 • לחן: שאול מרגלית
יסמין

יסמין

 • כותב\מקור: גיל רון שמע
 • לחן: אחלאם
יש את ג'ה

יש את ג'ה

 • לחן: Filha De Yemanja (Angel Heart)
יש בעולם מחילה

יש בעולם מחילה

 • כותב\מקור: תמי בן הדר ואיל חיים פרידמן
 • לחן: תמי בן הדר