שירת המעגל

שירים המתחילים באות ח

חופים

חופים

  • כותב\מקור: נתן יונתן
  • לחן: נחום היימן
חופשי

חופשי

  • לחן: עפ"י השיר Frei של קרן בהמר
חורשת האקליפטוס

חורשת האקליפטוס

  • כותב\מקור: נעמי שמר
  • לחן: נעמי שמר
חיוכים

חיוכים

  • כותב\מקור: לאה נאור
  • לחן: אנחל קבראל
חלוף חלוף

חלוף חלוף

  • כותב\מקור: שי בן צור
  • לחן: שי בן צור