Song CIrcle - תרגושים

מתורגשים

אברהם אבינו

אברהם אבינו

 • לחן: Sepharadic folk song
אדמה ושמים

אדמה ושמים

 • לחן: עממי אינדיאני
אהבתך היא האור

אהבתך היא האור

 • לחן: לפי Luz E Amor
אור אהבה ושלום

אור אהבה ושלום

 • לחן: Luz Amor E Paz (Angel Heart)
אמא תשירי לי שיר

אמא תשירי לי שיר

 • לחן: 38 : Celestial Heart (Angel Heart)
אמצא אושרי

אמצא אושרי

 • לחן: I find my joy (Angel Heart)
אני מודה

אני מודה

 • לחן: Agradeco (Angel Heart)
אני עף

אני עף

 • לחן: O Beija Flor De Lotus (Angel Heart)
אני שר

אני שר

 • לחן: Sou Beija Flor (Angel Heart)
אעוף

אעוף

 • לחן: Meu Doce Beija Flor לפי
במציאות הזאת

במציאות הזאת

 • לחן: ג'ה לוי, שימשיי
גשם

גשם

 • כותב\מקור: שיר אלגריה
 • לחן: שיר אלגריה
הבלדה לאיש הרפואה

הבלדה לאיש הרפואה

 • לחן: אנדראס קורדובה
הדרך לאור

הדרך לאור

 • לחן: Caminho da Luz (Angel Heart)
הכוכב שלי כבר פה

הכוכב שלי כבר פה

 • לחן: Minha Estrella Guia
הלב נפתח

הלב נפתח

 • לחן: ניי זיגמה
הרמוניה

הרמוניה

 • לחן: Harmonia (Angel Heart)
התוף החולם

התוף החולם

 • לחן: El Viejo Tambor (Angel Heart)
ילדת הכוכבים

ילדת הכוכבים

 • כותב\מקור: שאול מרגלית
 • לחן: שאול מרגלית
יש את ג'ה

יש את ג'ה

 • לחן: Filha De Yemanja (Angel Heart)
יש מקום

יש מקום

 • לחן: ע”פ השיר Vilarejo
כל הטוב נכנס

כל הטוב נכנס

 • לחן: Deixa o Mal Sair (Angel Heart)
כמה אהבה

כמה אהבה

 • כותב\מקור: שיר אלגריה
 • לחן: שיר אלגריה
מי האינסוף

מי האינסוף

 • לחן: Agua De Estrellas (Angel Heart)
מלאכי השרת

מלאכי השרת

 • לחן: O Anjinho Beija Flor (Angel Heart)
משיל את הקליפה

משיל את הקליפה

 • כותב\מקור: נפתלי
 • לחן: נפתלי
סימפוניית השלמות

סימפוניית השלמות

 • לחן: Sinfonia Do Universo (Angel Heart)
עמוק בתוך ליבי

עמוק בתוך ליבי

 • לחן: Deep inside (Angel Heart)
פרח מים

פרח מים

 • לחן: Flor das aguas (Angel Heart)
רפואת יונק הדבש

רפואת יונק הדבש

 • כותב\מקור: ליאה קלרה לינדה
 • לחן: Cura Do Beija Flor (Angel Heart)
שיר המעגל

שיר המעגל

 • לחן: 39 : Angel Heart (Angel Heart)
שיר לדרום אמריקה

שיר לדרום אמריקה

 • לחן: ס. סאיה
שר ליבי

שר ליבי

 • לחן: Cunaq (Angel Heart)
תדהר סוס ים

תדהר סוס ים

 • לחן: Cavalo Marinho